Rubik küp (zeka küpü) çözümü

0 oy
0

Selam arkadaşlar,

Sağolsun bir arkadaşım rubik küp hediye etti. Biraz çözmeye uğraştım fakat sinir krizi geçirtecek sanki bana :) Bu zeka küpü nasıl çözülür, varsa bir taktiği paylaşabilir misiniz?

CEVAPLAR (2)

 • 1 oy

  Rubik Küpü yeni başlayanlar için oldukça sinir bozucu olabilen ve bozulduktan sonra ilk haline geri getirilmesi imkansız gibi görünen bir eğlenceli bir oyuncaktır. Bununla birlikte, birkaç algoritmayı bildikten sonra çözmek çok kolaydır. Aşağıda açıklamış olduğum yöntem katman metodudur: Önce küpün bir yüzünü (ilk katman), daha sonra orta katmanı ve nihayetinde son katmanı çözün.

  1. Aşama: İlk Katman

  • Öncelikle en alt kısımda yer alan "Notasyonlar" bölümünü aklınızda kalacak şekilde detaylı olarak inceleyin.
  • Başlamak için bir yüz seçin. Aşağıda yer alan örneklerde birinci katmanın rengi beyazdır.
  • Çapraz kavramını çözün. Merkezdeki beyaz karenin yanını bulun ve üstüne koyun. Beyaz içeren dört kenar parçayı aşağıdaki resimde belirtilen konuma getirin. (Bunu, algoritmaya ihtiyaç duymadan kendiniz yapabilmelisiniz.) Dört kenar parçanın hepsi maksimum sekiz hamle (genel olarak beş veya altı) ile yerleştirilebilir.
   • Çapraz durumu en alta yerleştirin. Küpü 180° çevirin, böylece çapraz durum alt kısmında kalacaktır.
  • Birinci katmanın dört köşesini teker teker çözün. Köşeleri algoritmaya ihtiyaç duymadan da yerleştirebilirsiniz. Başlamak için, çözülmekte olan bir köşeye bir örnek:
   • Bu adımın sonunda, birinci katman, altta aynı türden bir renkle (bu durumda, beyaz) tamamlanmalıdır.
  • İlk katmanınızın doğruluğunu kontrol edin. Şimdi, ilk katmanı aşağıdaki şekildeki gibi tamamlamalısınız (alt taraftan böyle görünmeli):

  2. Aşama: Orta Katman

  • Orta katmanın dört kenarını yerleştirin. Bu kenar parçaları, örneğimizde sarı içermeyen parçalardır. Orta katmanı çözmek için yalnızca bir algoritma bilmeniz gerekir. İkinci algoritma ilk algoritmaya simetriktir.
   • Kenar parçası son katmanda bulunuyorsa:
   • Kenar parçası orta katmandaysa ancak yanlış yerde veya yanlış yönde ise, diğer kenar parçalarını konumlarına yerleştirmek için aynı algoritmayı kullanın. Kenar parçanız son katmanda olacak ve sadece orta katmanda düzgün şekilde konumlandırmak için algoritmayı tekrar kullanmak zorunda kalacaksınız.
  • Doğru konumladığınızı kontrol edin. Küpünüz artık ilk iki katmanı tamamlamalı ve aşağıdaki gibi olmalıdır (alt taraftan böyle görünmeli):

  3. Aşama: Son Katman

  • Köşelerin yerlerini değiştirin. Bu adımda amacımız, yönlendirmelerinden bağımsız olarak, son katın köşelerini doğru konumlara yerleştirmektir.
   • En üst katmanın renginden başka bir renk paylaşan iki bitişik köşeyi bulun (bizim durumumuzda sarı dışında).
   • Üstteki katmanı, bu iki köşe size doğru bakacak şekilde doğru renk tarafına gelecek şekilde çevirin. Örneğin, iki bitişik köşenin her ikisi de kırmızı içeriyorsa, üst kenarı, bu iki köşe küpün kırmızı tarafına gelene kadar çevirin. Diğer tarafta, üst tabakanın iki köşesinin de o tarafın rengini içereceğini unutmayın (örneğimizde turuncu).
   • Ön yüzün iki köşesinin doğru konumda olup olmadığını kararlaştırın ve gerekirse değiştirin. Örneğimizde sağ taraf yeşil, sol taraf mavidir. Bu nedenle sağ ön köşede yeşil, sol ön köşede mavi olmalıdır. Durum böyle değilse, aşağıdaki algoritmayla bu iki köşeyi değiştirmeniz gerekecek:
        1 ve 2'nin yerlerini değiştirin: 
   • Arka iki köşe için aynısını yapın. Diğer tarafı (turuncu) önünüze koymak için kübü döndürün. Gerekirse iki ön köşenin de yerlerini değiştirin.
   • Alternatif olarak, hem ön çiftin hem de arka köşe çiflerinin yerlerinin değiştirilmesi gerektiğini fark ederseniz, bunu yalnızca bir algoritma ile yapabilirsiniz (önceki algoritmayla büyük benzerliğe dikkat edin):
        1 ile 2'nin ve 3 ile 4'ün yerlerini değiştirin:
        
  • Köşeleri yönlendirin. Köşelerin her bir üst rengini (bizim durumumuzda sarı olanı) bulun. Köşeleri yönlendirmek için yalnızca bir algoritma bilmeniz gerekir:
   • Algoritma aynı anda üç köşeyi döndürecektir (yan taraftan üste doğru). Mavi oklar hangi üç köşeyi, hangi yönde (saat yönünde) döndürdüğünüzü gösterir. Sarı çıkartmalar resimlerde gösterilen şekildeyse ve algoritmayı bir kez yerine getirirseniz, son durumunuz kübün üstünde yer alan dört sarı etiketle gösterildiği gibi bitmelidir:
   • Simetrik algoritmayı kullanmak da uygundur (burada kırmızı oklar saatin tersi yönündedir):
   • Not: Bu algoritmalardan birini iki kez gerçekleştirmek, diğerini gerçekleştirmeye eşdeğerdir. Bazı durumlarda, algoritmayı birden çok kez gerçekleştirmeniz gerekir:
    • İki doğru yönlendirilmiş köşe:
    • Doğru yönlendirilmiş köşe yok:
    • Daha genel olarak, bu gibi durumlarda (3.a)'yı uygulayın:
  • Kenarları değiştirin. Bu adım için yalnızca bir algoritma bilmeniz gerekir. Bir veya birkaç kenarın zaten uygun konumda olup olmadığını kontrol edin (yönlendirme bu noktada bir önem taşımamaktadır).
   • Tüm kenarlar doğru konumlarındaysa, bu adımı tamamlamış olursunuz.
   • Bir kenarı yalnızca doğru konumlandırılmışsa, aşağıdaki algoritmayı kullanın:
   • Ya da simetrisi olarak:
   • Not: bu algoritmalardan birini iki kez gerçekleştirmek, diğerini gerçekleştirmeye eşdeğerdir.
   • Dört kenarı da yanlış yerleştirilmişse, iki algoritmadan birini herhangi bir taraftan bir kez uygulayın. Ardından, yalnızca bir kenarı doğru konumlandırırsınız.
  • Kenarları yönlendirin. Bu son adım için iki algoritma bilmeniz gerekir:
           
   • Dedmore "H" ve "Balık" algoritmalarının çoğuna AŞAĞI, SOL, YUKARI, SAĞ, sıralamasıyla yapmaya dikkat edin. O zamandan beri hatırlamanız gereken tek bir algoritmanız var.
   • Dört kenarın hepsi ters çevrilmişse, herhangi bir taraftan "H" deseni algoritmasını gerçekleştirin ve küpü çözmek için bu algoritmayı bir kez daha gerçekleştirmeniz gerekecektir.
  • Tebrikler! Küpünüz şimdi çözülmüş olmalı.

  NOTASYONLAR:

  • Bu, kullanılan notasyonların anahtarıdır.
   • Rubik Küpünü oluşturan parçalara "Cuby (küp parçası)" denir ve küpe üzerindeki renk etiketleri "facelet (yüzey)" olarak adlandırılır.
   • Üç çeşit küp parçası var:
    • Küpün her yüzünün merkezindeki parçalar (veya merkez parçaları). Bunlardan altı tane mevcuttur ve her birinin bir yüzeyi (facelet) vardır.
    • Küpün köşe parçaları. Onlardan sekiz tane var ve her biri üç tane yüzeyi vardır.
    • Bitişik köşelerin her çifti arasındaki kenarlar (veya kenar parçaları). Onlardan 12 tane var ve her birinin 2 tane yüzeyi vardır.
   • Tüm küplerin renk düzenleri aynı değildir. Bu illüstrasyonlar için kullanılan renklere BOY (Blue-Orange-Yellow'un baş harfleri) denir (çünkü mavi, turuncu ve sarı yüzler saat yönünde sıralanmıştır).
    • Beyaz, sarıya karşıt;
    • Mavi, yeşile karşıt;
    • Turuncu, kırmızıya karşıttır.
  • Bu makale, Küp için iki farklı görünüm kullanmaktadır:
   • Küpün üç yüzünü gösteren 3D Görünüm: ön (kırmızı), üst (sarı) ve sağ taraf (yeşil). Adım 4'te algoritma (1.b), küpün sol tarafını (mavi), önü (kırmızı) ve üstü (sarı) gösteren bir resimle gösterilir.
   • Üstten Görünüm, yalnızca küpün üstünü gösteriyor (sarı). Ön yüz alt kısımda (kırmızı).
  • Üstten görünüm için, her çubuk önemli yüzeyin yerini gösterir. Resimde üst sırt köşelerindeki sarı cepheler üst (sarı) taraftadır, üst ön köşelerdeki sarı cepheler ise küpün ön tarafında bulunmaktadır.
  • Bir yüzey gri olarak belirtilmişse, o anda renginin önemli olmadığı anlamına gelir.
  • Oklar (mavi veya kırmızı) algoritmanın ne yapacağını gösterir. Örneğin, algoritma (3.a) durumunda, üç köşeyi de gösterildiği gibi kendileri üzerinde döndürecektir. Sarı yüzeyler resim üzerinde çizildiyse, algoritmanın sonunda bunlar üstte olacaklardır.
   • Dönme ekseni küvenin büyük köşegenidir (bir köşeden küpün diğer tarafındaki köşeye kadar).
   • Saat yönünde dönüşler için mavi ok kullanılır (algoritma (3.a)).
   • Kırmızı oklar, saat yönünün tersine dönüşleri için kullanılır (algoritma (3.b), simetrik olarak (3.a)).
  • Üstten görünüm için açık mavi yüzeyler bir kenarın yanlış yönlendirildiğini gösterir. Resimde, sol ve sağ kenarlar yanlış yönlendirilmiş. Bu, üst yüz sarı renkte ise, bu iki kenarın sarı yüzeyi üst tarafta değil yan tarafta olduğu anlamına gelir.
  • Hareket gösteriminde, küpe her zaman ön taraftan bakmak önemlidir.
   • Ön tarafın dönüşü.
   • Üç dikey sıradan birinin döndürülmesi:
   • Üç yatay sıranın birinin döndürülmesi:
   • Birkaç hamle örneği:

  Kaynak: wikiHow.com/Solve-a-Rubik%27s-Cube-(Easy-Move-Notation)

 • 1 oy

  Rubik Küpü, 3 boyutlu parçaların bir koleksiyonu olarak ele alınarak çözülür. Çoğu insan ilk adım olarak; öncelikle sadece bir tarafı çözme hatasını yapar. Küpün kenarlardan değil de katmanlardan oluştuğunu bilerek çözmek gerekir.

  Rubik küp 1. adım

  Yukarıdaki resim sıkça yapılan yanlış yaklaşımı göstermektedir. Sadece beyaz taraf çözülmüş gibi görünüyor. Bu gibi durumlarda çoğu insan, kalan beş tarafın da benzer şekilde çözülebileceğini düşünmektedir. Bu yaklaşımın işe yaramamasının nedeni ise, beyaza bitişik olan renklerin hiçbirinin kendi renkli merkezleriyle aynı çizgide bulunmamasıdır.

  Şimdi, basit bir yöntemin çözüme nasıl yaklaştığını görelim.

  1. Adım: Çapraz

  Rubik küp 2. adım

  Bu ilk ve en basit adım. Kenarları beyaz renklerle bitişik merkezlerle ilgili renkli kenarları ile sıralamalısınız. Okumak kafa karıştırıcı geliyor olabilir, ama aslında adım atmak çok daha kolay.

  2. Adım: Köşeler

  Rubik küp 3. adım
  Rubik küp 4. adım

  Bu adımda, karşılık gelen köşeler doğru konumlarına yerleştirilir.

  Yukarıdaki iki resimde beyaz tarafın nasıl çözülmüş bir duruma geldiğine dikkat edin. Ayrıca, beyaz yanın bitişik renklerinin, her iki taraftaki merkez renklerle aynı olduğunu fark edin.

  Rubik Küpünü çözmenin önemli bir bölümünü gösteriyor. Merkezler o tarafın rengini belirler ve merkezler birbirlerine göre hareket etmezler.

  3. Adım: İkinci Katman

  Rubik küp 5. adım

  Bir sonraki adımda ikinci katman çözülür. Yukarıdaki görüntüye benzeyen bir durum ile küpün iki katmanı tamamen çözülmüş olur.

  4. Adım: Üst Katman

  Rubik küp 6. adım

  Burada sadece üst katmanın üst tarafı çözülmüş veya yönlendirilmiştir. Artık kalan tek adım, parçaları doğru pozisyonda olacak şekilde yeniden düzenlemektir. Bu adım en zor gibi görünüyor çünkü neredeyse çözülmüş küpü tamamen çözmek için karıştırmanız gerekiyor.

  Adım 5: Yeniden Düzenleme

  Rubik küp 7. adım

  Ve işte orada. Çözülmüş haldeki Rubik Küpü.

  Kaynak: Quora

Cevap Verin

Bu soruya cevap verebilmek için üye girişi yapmalı ya da kayıt olmalısınız.

Şikayet Sebebiniz :
Cevabı silmek istediğinizden emin misiniz?
E-posta Adresiniz :
Şifreniz :
Facebook ile Giriş Yapın!

Hemen sormak veya cevaplamak için bize katılın!

Çıkış yapmak istediğinizden emin misiniz?

Evet Hayır